CAZİBE MERKEZİ DESTEKLERİ

CAZİBE MERKEZİ DESTEKLERİ

MADDE 23/A- (Ek: RG-22/2/2017-29987) (1)

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan “Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi” çerçevesinde Kalkınma Bankası tarafından desteklenmesi uygun görülen yatırımlar ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen şartlarda bu Karar kapsamındaki desteklerden de yararlanır.

(2) Program kapsamındaki illere taşınan tesise ilave yatırım yapılmaması veya yapılmakla
birlikte asgari sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite şartlarının sağlanamaması
durumunda;

a) Program kapsamındaki 4 üncü ve 5 inci bölge illerine taşınan tesisler, taşınılan
bölgede geçerli olan süre ve miktarlarda Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden,

b) 6 ncı bölge illerine taşınan tesisler, anılan bölgede geçerli olan sürelerde Sigorta Primi
İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden,
yararlanır.

(3) Program kapsamındaki illere taşınmanın gerçekleşmesi ve ilave yatırımın asgari sabit Yatırım tutarı ve kapasite şartlarını sağlaması halinde, taşınan tesis ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde sağlanan desteklerden, ilave yatırım ise bu desteklere ek olarak Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası ve Vergi İndirimi desteğinden yararlanır.