Devlet Teşvikleri Danışmanlık

Türköz Teşvik Danışmanlık: Devlet Teşvikleri

Ülkemiz ekonomisinde devletin belirleyici bir rolü bulunmaktadır. Ekonominin yönetimini yürüten devlet bazı sektörlerde yoğunluğun artmasını istemekte ve bu sektörlere önem vermektedir. Yatırım yapmak isteyen kişilerin bu sektörlere kaydırılması amacı ile bazı ekonomik yöntemler ve uygulamalar yapmaktadır. Ekonomi yönetimi tarafından uygulanan ve sektörlerin üretimlerinin arttırılması benzeri nedenler ile uygulanan ekonomik yöntemlere devlet teşviki adı verilir. Devlet teşvikleri belirlenen sektörlerde yatırımcıların yoğunlaşmasını, birikmiş olan yatırımların bu alanlara yönlendirilmesini ve benzeri işlemleri amaçlar.
Devlet teşvikleri Örneğin otomotiv sektöründe büyük gelecek olduğunu düşünen devlet bu alana farklı devlet teşvikleri uygulayarak yatırımcıların bu alana yönelmesini sağlamakta ve hem yerli hem de yabancı yatırımcıları çekmektedir.

Teşvik Belgesi Nedir?

Devlet Teşvikleri ile ilgili olarak düzenlemeler kanunlar ve sonrasında çıkartılan tebliğ ve benzeri yasal metinler ile yapılmaktadır. Yapılan teşvik düzenlemeleri ağırlıklı olarak farklı noktalarda işlem yapılmasını gerektirmektedir. Vergi, sosyal sigorta, turizm ve dış ticaret işlemlerini ilgilendiren noktalarda sunulan teşvikler için her bir konu ile ilgili olarak özel kanunda düzenleme yapılır. Teşviklerden yararlanmak isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin işlemlerinin en kolay ve hızlı şekilde yapılabilmesi için devlet tarafından bir teşvik belgesi verilmektedir. Kişilerin teşviklerden yararlanabileceğini ve şartları sağladığını gösteren belgeler ağırlıklı olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından verilmektedir. Vergi daireleri, sigorta müdürlükler, gümrük ve benzeri dairelerde devlet teşvikleri ile ilgili olarak yapılacak işlemler için bu teşvik belgelerinin sunulması istenebilir.

Devlet Teşviki Uygulanan Sektörler

Devlet teşvikleri ile ilgili olarak uygulanan süreçler ve şartlar ülkemizin ekonomi yönetimi tarafından belirlenmektedir. Özellikle ekonominin yönelmesi istenilen alanlar ile ilgili olarak teşvik edici düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemeler sonucunda bazı sektörler diğerlerine göre daha fazla öne çıkmaktadır.
Devlet teşvikleri Ülkemiz için en önemli görülen ve teşvik verilen sektörler içerisinde turizm, sanayi ve tarım ilk sıralarda gelmektedir. Bu sektörler içerisinde özellikle turizm ismi dikkat çekmektedir. Bunlara ek olarak tekstil, sağlık ve endüstriyel üretim konularında devlet teşvikleri sunulmaktadır. Her birinin farklı şartları bulunan bu sektörler için yapılan düzenlemeler ile yatırımcılar büyük avantajlar sağlayabilmektedir.