Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar

(1) Bu madde başlığı “Bir alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar ” iken, 7/9/2016 tarihli ve 2016/9139 sayılı Kararın 6 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) MADDE 18 – (1) …

CAZİBE MERKEZİ DESTEKLERİ

CAZİBE MERKEZİ DESTEKLERİ MADDE 23/A- (Ek: RG-22/2/2017-29987) (1) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan “Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi” çerçevesinde Kalkınma Bankası tarafından desteklenmesi uygun görülen yatırımlar ikinci ve üçüncü …

AR-GE ve ÇEVRE YATIRIMLARI

MADDE 19 – (1) AR-GE ve çevre yatırımları; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteğinden yararlandırılır. Söz konusu yatırımlar, 6 ncı bölgede gerçekleştirilmesi halinde gelir vergisi stopajı ve sigorta …

5. BÖLGE TEŞVİK- Öncelikli yatırım konuları

Öncelikli yatırım konuları MADDE 17 – (1) Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine …