Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi

Ekonomi Bakanlığının yönlendirilmesi ile ülkede ekonomik kalkınma, üretim artışı, biriken sermayenin yatırımlar ile değerlendirilmesi ve yatırıma bağlı yeni teknolojilerle birlikte yeni istihdam sahaları oluşturmak amacı ile yatırımcıların devlet tarafından teşvik edilmesi amacıyla yatırım teşvik belgesi verilir. Teşvik nedir? Sorusu genel anlamda, belli bir amaca yönelik yapılan yönlendirmeler olarak kabul edilebilir. Bu amaçla teşvik nedir? Sorusu, girişimciler için yatırım, devlet için ülke menfaatleri olarak değerlendirilebilir. Yatırım teşvik belgesinde, yatırımcılara devlet tarafından bazı insiyatifler sağlanmaktadır. Bu destekler arasında; yatırımcının yatırım amaçlı yaptığı fazla nakit çıkışı önleme ya da yatırım sonucunda sosyal faydayı arttırarak, girişimcinin rekabet gücünü arttıran destekler verilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi İle Yatırımcıya Nasıl Destek Sağlanır?

Yatırımcının ithalatçı olarak bulunduğu ülkelerde gümrük vergisi ile ilgili muafiyet sağlanır. Bu muafiyet belli gümrük ürünleri ile sınırlı olabilmektedir. Yatırım gücünü arttırmak amacı ile katma değer vergisi istisnası uygulanabilir. Bu istisna, yatırımcıya büyük oranda kar sağlatacak ve sosyal faydayı arttıracak daha çok yatırımlar amaçlanacaktır. Yatırımların çoğaltılması ve yatırımcıya destek olunması adına yatırım yapılacak yer konusunda tahsis işlemi yapılabilir. Bu sayede yatırımcı maksimum faydayı sağlarken, ülke de istihdam açısından sosyal faydayı sağlamış olacaktır. Yatırımların değerlendirilmesi açısından faydalı olacak faiz desteği de devlet tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca, devlet tarafından sigorta prim uygulamasına işveren hissesi desteği de sağlanarak, istihdam konusunda yatırımcının yükü hafifletilecektir.

Yatırım Teşvik Belgesine Kimler Başvurabilir?

Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanan bu belgeye, gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir. Tüzel kişiler arasında; vakıflar, dernekler, kamu kurum ve kuruluşları, önemli paya sahip yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri, iş ortaklıkları, sermaye şirketleri ve adi ortaklıklar, ayrıca gerçek kişiler belge için başvuru yapabilir. Yatırımlar konusunda teşvik nedir? İle ilgili tüm sorulara, Türköz danışmanlık firması aracılığıyla ulaşabilirsiniz.