Teşvik Belgesi Nedir?

Teşvik belgesi yatırımın karakteristik değerini içinde bulunduran, yatırımların tespit edilmiş şartlara uygun ve bu değerlere uygun olarak gerçekleşmesi halinde kayıtlı desteklerden yararlanma imkanı sağlayarak, kararın amaçlar eşliğinde gerçekleştirilerek yatırımlar için düzenlenmekte olan belgedir. Teşvik belgesini gerçek kişiler, kooperatifler, birlikler, adi ortaklıklar, kamu kurum ve kuruluşlar, vakıflar, dernekler, iş ortaklıkları, sermaye şirketleri bu belgeyi alabilmektedir. Yatırım konusu, yatırım ve miktarı açısından dört alt sistemden oluşmaktadır. Bunlar, bölgesel teşvik sistemi, genel teşvik sistemi, stratejik yatırımlar teşvik sistemi ve büyük ölçekli yatırımlar teşvik sistemidir.

Yatırım teşvik belgesi avantajları nelerdir?

– Teknoparkta yapılacak yatırımlar

– Kobi yatırım teşvik belgesi

– Çevre korumayla ilgili yatırımlar

– Araştırma ve geliştirme yatırımları

– Teknoloji alanındaki yatırımlar

– Tarımsal sanayi yatırımları

– Bölgesel gelişmeye katkı sağlayan yatırımlar

Teşvik belgesi için gerekli belgeler nelerdir?

Teşvik belgesi için yetkili kişiye ait imzalı müracaat dilekçesi gerekmektedir.

– Gerçek kişiler için gerekli imza beyannamesi

Teşvik belgesi kaşeli ve imzalı yatırım taahhütname ve bilgi formu. Teçhizat ve makine listeleri bulunmalıdır.

– Bakanlığa yapılan müracaatlarda belirtilen tutara dair belge gerekmektedir.

– Firmanın faaliyet konuları, ortaklık yapısı ve sermaye miktarı sicil merciinden veya noterden tasdikli örneği bulunmalıdır.

– İdari ve prim cezası borçlarının olmadığına dair barkodlu çıktı.

– Çevre ve şehircilik bakanlığından alınan karar

– Stratejik yatırımlarda, yatırım ile ilgili teknik, sektörel ve mali analizlerin yanı sıra 10’uncu maddede geçen kriterlerin belge, tablo ve hesap raporu