Turizm Yatırım Ve İşletme Belgesi

Turizm Yatırım Ve İşletme Belgesi Alma Yolları

Turizm Yatırım Ve İşletme Belgesi Nedir? Turizm yatırım belgesi, herhangi bir yatırım zamanında turizm tesislerine verilmektedir. Bu belgeyi isteyen kişilere, talep ettikleri tesisin durumuna göre bir yazı verilir. Turizm tesisleri yönetmeliğine göre belirlen tür ve sınıflara göre ayrılan tesisler hangi sınıf kriterini taşıyorsa, o sınıfa ait turizm yatırım ve işletme belgesi verilir.

Turizm Yatırım Ve İşletme Belgesi Nasıl Alınır?

Turizm tesisi açmak için zorunlu olan bu belgeye başvuru yapmak için bazı evraklar vardır. Turizm yatırım ve işletme belgesi almak için istenen başvuru evrakları ise şu şekildedir:

-Tesis Adresi

-Arsanın tapu bilgileri

-Belge, talep ve mal sahibinin iletişim bilgileri

-Turizm yatırım belgesi almak için yapılan yatırıma ilişkin genel bilgiler

-Tesisin kapasitesi ve tesis üniteleri hakkında bilgiler

-Yatırımın nasıl finanse edildiği ve nasıl pazarlanacağı hakkında kısa bilgi

-İşyeri açma, çalışma ruhsatı

Turizm yatırım ve işletme belgesi almak için istenen belgeler temin edildikten sonra başvurular direkt olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ ne yapılır. İncelenen başvurular uygun bulunursa, vergi ve harçların yatırılması ile yatırım belgesi düzenlenir. Ayrıca turizm yatırım ve işletme belgesi için istenen evraklarda yer alan işyeri açma ruhsatı çok önemli bir belge olup, belgenin temin edilmemesi durumunda yatırım için gerekli belgeler alınamayacaktır. Bununla birlikte, eğlence merkezleri için gereken belge başvurularında tesisin konumu, mimarisi ve yapısal özellikleri ile ilgili detaylı bilgi istenir.