Yatırım Teşvik Belgesi 2019

Teşvik sistemi; genel teşvik uygulamaları, bölgesel teşvik uygulamaları, büyük ölçekli yatırımların teşviki, stratejik yatırımların teşviki şeklinde farklı yatırım uygulamalarına tabidir.

Genel yatırım teşvik uygulamalarında alınacak makine ve teçhizatın sadece KDV istisnası vardır; gümrük vergisinden muaftır. Serbest bölgelerden alınan mallar da yurtdışından alınmış gibi işlem görmektedir.

Bölgesel teşvik sistemi incelendiğinde, yatırım teşvik belgesi 2019 yılında da kdv istisnası be gümrük vergisi muafiyeti tüm yatırım bölgeleri için vardır. Ayrıca devlet bölgelerin tümüne yatırım yeri tahsisi için şans tanımıştır. Yatırım teşvik belgesi 2019 vergi indirim oranı, yatırıma katkı oranı, sigorta primi işveren desteği ve faiz desteği oranında bölgeler arasında ayrım yapmıştır. Gelir vergisi stopajı desteği, tüm bölgelerde bulunmazken, 6. Bölgede 10 yıl süreyle stopaj desteğinin sağlandığını görüyoruz.

Öncelikli Yatırım Konuları 5.Bölge Destekleri İle Desteklenir

Devlet özel sermaye açısından çekiciliği artırmak için, ülkenin ihtiyacı olan bazı yatırımların yapılmasını sağlamak için, öncelikli yatırım konuları belirlemiştir. Öncelikli yatırım konuları listesinde yapılan yatırımlar 5. Bölgenin tüm avantajlarından faydalanırlar. 5. Bölge açısından en cazip olan unsur, sigorta primi işveren hissesinin limitsiz olmasıdır.

Cari Açığın Kapatılmasında Stratejik Yatırımların Payı Fazla Olacak

Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL ve katma değer asgari yüzde 40 ise, yatırım konusu olan ürünün yurtta üretimi ithalattan az ise, yatırım teşvik belgesi 2019 ilgili yatırımı stratejik yatırım olarak tanımlamıştır. Yatırım teşvik belgesi 2019 tüm bölgelerde yatırıma katkı oranını yüzde 50 olarak belirlemiştir. OSB dahil tüm bölgelerde vergi indirim oranı yüzde 90 iken, uygulanacak vergi oranını yüzde 2 olarak belirlemiştir.