Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru

Yatırım teşvik belgesi alabilmek için Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekir. Bu birim Ekonomi Bakanlığı bünyesinde bulunmaktadır. Eğer yatırımcı genel teşvik uygulamaları kapsamında olan faydalardan yararlanmak istiyorsa, yatırım tutarı da 10 milyon TL’yi geçmiyor ise, bu durumda Sanayi Odaları veya Kalkınma Ajansları’na da başvuru yapabilecektir.

Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

SGK borcu olan ve geçmişteki borçlarını yapılandırma yapmayan şirketler, yatırım teşvik belgesi başvuru koşullarını sağlamış olsalar bile başvuru yapamazlar.

Yatırım teşvik belgesi başvuru evraklarının ilki müracaat dilekçesidir. Başvuruyu yapan kişinin, ilgili kişinin yetkilisi ve karar mercii olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirkülerine ihtiyaç vardır. Yatırım yapılacak makine ve teçhizat listelerinde makinenin yerli- yabancı; birinci el- ikinci el olduğunu gösteren bilgiye ihtiyaç vardır.

Yatırım teşvik belgesi başvuru hizmet bedeli olarak Ekonomi Bakanlığı’na harç yatırılır. Harç bedelleri her yıl güncellenmektedir. Firmanın paydaşlarını ve sermaye bedelini gösteren  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noter onaylı örneği başvuru evraklarına eklenir. ÇED gerekli değildir kararı veya çed olumlu kararı eklenmelidir.

Ayrıca SGK’dan alınan borcu yoktur kağıdı başvuru evraklarına eklenmelidir. İmalat sanayi için yapılacak yatırımlarda mutlaka Sanayi Odaları tarafından verilen Kapasite Raporu yatırım teşvik belgesi başvuru evraklarına eklenmelidir. Yatırım yapılacak arsa veya binaya ilişkin tapunun veya kira sözleşmesinin de eklenmesi gereklidir.