Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Devlet Destekleri

Asgari yatırım tutarı bölgelere göre değişmektedir. 1. ve 2. bölge için yapılan yatırımlarda, yatırımcının asgari 1.000.000TL yatırım yapması gerekir. 3- 4- 5- 6. bölgeler için yapılan yatırımlarda da asgari yatırım tutarı 500.000TL olmalıdır. Ancak yatırımcı finansal kiralama yapacaksa, kiralayacağı makine-teçhizatın asgari 200.000TL olması gereklidir.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Olan Harcamalar Nelerdir?

Yatırım teşvik belgesi için müracaat ettiğiniz tarih önemlidir. Çünkü bu tarihten önce yapılan hiçbir harcama yatırım teşvik belgesi kapsamında devlet destekleri avantajlarından faydalanamaz. İthal ve yerli makine- teçhizat, ana bina- idari bina ve tesisleri inşaat ve arsa yatırım bedelleri, yardımcı makine ve teçhizat yatırım bedelleri, gümrük masrafları, taşıma ve sigorta bedelleri, montaj harcamaları belge kapsamında değerlendirilen harcamalardır.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında devlet destekleri firmalara nakit olarak verilmez. Devletin bölgeye, OSB içi-dışı kriterlerini dikkate alarak belirlediği yatırıma katkı oranı hesaplanarak çıkan tutarın karşılığı vergiden düşürülür. Kurumlar vergisi veya kazanç vergisi tutarı, devletin belirlediği vergi oranı nispetinde vergiden düşürülecektir. Vergi oranı da aynı şekilde yatırım yapılan bölgeye göre ve firmanın OSB içi-dışı kriterlerine göre belirlenecektir.

Firma yatırım teşvik belgesi kapsamında devlet destekleri kapsamında aldığı makina-teçhizat için KDV ödemeyecektir; ithal ettiği makina için gümrük vergisi ödemeyecektir. Eğer yatırımı kredi çekerek almış ise, kredi faizi ilgili bankaya Bakanlık tarafından ödenmektedir. Ekonomi Bakanlığı da sigorta primi işveren payı ve sigorta primi işçi payını karşılamaktadır.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında devlet destekleri ile ilgili fayda sağlamak için başlangıç tarihi firmanın bağlı olduğu Sanayi Odası’na veya Bakanlığa müracaat tarihi önemli olmaktadır. Uygulamalar genel teşvik sistemi, bölgesel teşvik uygulamaları, stratejik yatırımların teşviki, büyük ölçekli yatırımların teşviki şeklinde olmaktadır.