Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

Yatırım Teşvik Belgeleri Ne İşe Yarar?

Türkiye’nin ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi ve bu doğrultuda yerine getirmesi gereken üretim amaçlarını sağlayabilmesi, sermayelerin yatırıma yönlendirilerek desteklenmesi için yatırım teşvik belgesi adı verilen belgelerle devlet tarafından bu işleri yapmada sorumluluk alacak kişiler teşvik edilmektedir. Yeni iş sahalarının açılmasını sağlayıp istihdam alanındaki yeterlilikleri daha esnek alanlara yayabilmek gibi bir yan amacı da bulunan yatırım teşvik belgesi teşvikleri devletin ülke çıkarlarını düşündüğünde kullandığı çok değerli bir araç olurken aynı zamanda girişimciler için de yatırım projelerinin hayata geçmesinde oldukça etkili bir enstrüman olarak görülebilmektedir. Devlet tarafından yatırımcılara verilen bazı ayrıcalıklar sayesinde yatırımcıların daha uygun maliyetlerle sosyal faydayı artıracak projeler geliştirmesi hedeflenmektedir.

Destekler Yatırımcıya Hangi Yollarla Verilir?

Yatırımcıların başlatmak istediği girişimlere bağlı olarak devletten yatırım teşvik belgesi aracılığıyla çeşitli şekillerde destek alması mümkün olmaktadır. Dışarıdan ithal mal alarak yatırımlarını başlatan ya da yatırımların sürekliliğini ithalat yaparak elde eden firmalar söz konusu olduğunda teşvikler gümrük vergilerinin muafiyeti gibi bir durumla sınırlandırılabilmektedir. Bunun yanı sıra katma değer vergilerinde de çeşitli uygulamalara gidilebilir. Yatırımcıların yeni girişimlere başlamasında en büyük engel olduğunu düşündükleri vergilere getirilen bu düzenlemeler sonrasında yatırım teşvik belgesi faydalarını en iyi şekilde görmek de mümkün olmaktadır. Vergi desteklerinin yanı sıra yatırımcılara faiz desteği, sigorta primleri için avantaj kazandıran işveren hissesi destekleri de verilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Alabilen Projeler Nelerdir?

Türkiye’de faaliyet göstermekte olan pek çok girişimci yeni projelerinde yatırım teşvik belgesi alarak çok daha uygun maliyetlerle daha çok sosyal faydayı düşünerek hareket etme amacını yerine getirmektedir. Bu noktada söz konusu belgelerin alınmasını sağlayacak olan projeler de belirli başlıklar altında toplanmıştır. Devlet tarafından farklı gruplar altında listelenmiş olan yatırımlar arasında kobi yatırımları, çevre korumaya ilişkin yatırımlar, tarımsal sanayi yatırımları, Ar-Ge yatırımları, bölgesel gelişmeye katkısı olacağı düşünülen yatırımlar yatırım teşvik belgesi alabilen yatırımlar olabilmektedir. Gerçek kişiler başta olmak üzere iş ortaklıklarından sermaye şirketlerine, kooperatiflerden kamu kurum ve kuruluşlarına kadar yatırımı gündemine alabilen tüm tüzel ve gerçek şahıslar bu belgenin avantajlarından yararlanabilmektedir.