Yatırım Teşvik Belgesi Nedir

Bilindiği gibi ülkemizin coğrafi bölgeleri arasında gelişmişlik farkı vardır. Türkiye’de gelişmişlik açısından en üst düzeyde olan bölge, Marmara Bölgesi’dir. Yatırım teşvik belgesi nedir sorusunun en çok merak edilen hususu, devletin neden böyle bir uygulamaya gittiğidir. Devlet gelişmişlik açısından bölgeler arasındaki farkı azaltmak, iş gücüne tam katılımı sağlamak, ihracatı artırmak ve cari açığı azaltmak için Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla teşvikler vermektedir. Bu teşvikler Hazine tarafından karşılandığı için, bunlara Hazine Teşvikleri de denmektedir.

Türkiye gelişmişlik sıralaması açısından bölgelere ayrılmıştır. Devlet her bölge için yatırım yapılacak sektörleri ve verilecek yatırım destek oranı, vergi oranını açıklamıştır. Devlet, yatırım teşvik belgesi nedir sorusunun cevabını da net olarak açıklamış olup, yapılan yatırımların asgari oranlarda yapılması için yatırımı kurallar zincirine bağlamıştır.

Yatırım teşvik belgesi düzenlenince, belirtilen sermaye tutarında, belirtilen bölgede, belirtilen makine ve teçhizatlara yatırım yapılması gerekir, Önceden firmanın belirlemiş olduğu bildirimde ve şartlarda yatırım yapılırsa teşvik belgesi ayrıcalıklarından fayda sağlamış olacaktır.

Yatırım teşvik belgesi nedir sorusu firmalar tarafından nakit beklentisi amacıyla sorulabilmektedir. Ancak devlet yatırım yapacak firmaya, yatırım teşvik belgesi kapsamında nakit ödeme yapmaz. Yatırım bölgelerine ve şirketin OSB içi- dışı olmasına bağlı olarak devletin vereceği yatırım destek oranı değişecektir. Aynı şekilde bu kriterlere bağlı olarak devlet vergi oranları açısından da şirkete önemli avantajlar sağlamıştır. Yani devlet özel ve tüzel kişilere ”yatırım yap, ben yaptığın yatırım oranında destek olayım” demektedir.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?

En çok sorular soru yatırım teşvik belgesi nedir diye sorulurken, yatırımcılar kimlerin bu belgeyi alabileceği hususunu da merak etmektedirler. Gerçek kişiler, sermaye şirketleri, iş ortaklıkları, adi ortaklıklar, kooperatifler, dernek ve vakıflar, yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri,
Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş yabancı sermayeli şirketler yatırım teşvik belgesi almak için başvurabilir.