Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırımcı öncelikle hangi bölgede, hangi konuda ve ne kadarlık bir yatırım yapacağını çok iyi bilmelidir. İş yerinde mevzuatı çok iyi bilen ve güncelliği takip eden biri varsa, çalıştırdığı personel kendisini yönlendirebilecektir. Eğer yatırımcının bu mevzuatı çok iyi bilen bir personeli yoksa, yatırımcı 3-4 farklı danışmanlık şirketi ile görüşmeli; kendisini en iyi tatmin eden bir danışmanlık şirketini seçip hizmet almalıdır.

Danışmanlık şirketi, yatırım teşvik belgesi alınmasına yönelik çalışmaları yaparken; toplam yatırım harcamanız ne olacak, yatırımın konusu nedir, sermayeniz ve gerekli olan belgeleriniz konularında sizden ön bilgi alacaktır. Danışmanlık şirketi, ön bilgileri değerlendirerek, mevzuata ne kadar uyup- uymadığını, bu yatırımı yapıp yapamayacağınızı size yazılı olarak bildirecektir. Danışmanınız sizden yatırım yapacağınız makine-teçhizat listesi alarak, yatırım teşvik belgesi başvuru dosyası hazırlar. Danışman, yatırım teşvik belgesi başvuruları için yasada yazılı olan harcı yatırarak, ilgili Kurum’a başvuru yapar ve yapılan başvuruyu takip ederek, başvuruyu sonuçlandırır.

Belgenizi Alırken Güvenilir Doğru Danışmanla Yolunuza Devam Edin

Yatırım teşvik belgesi alabilmenin bazı harici şartları bulunmaktadır. Yatırım için ÇED belgesi gerekebilir. Yatırımcı çed belgesi alabilir, çed belgesi gerekli değildir yazısı alabilir veya çed belgesi kapsam dışı yazısı alabilir. Yatırımcı sağlık yatırımı yapıyorsa, Sağlık Bakanlığı’ndan izin alması gerekir. Yatırımcı bir okul yatırımı yapıyorsa, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir izin belgesi almalıdır. Turizm yatırımı yapılacaksa yine aynı şekilde ilgili Bakanlık’tan izin almak gerekecektir. Danışmanınız bütün bu konuları detayları ile bilen kişidir. Danışmanınız tüm dosyayı kendisi hazırlarken konuyla ilgili sizi yönlendirecektir ve sizin hiçbir şey düşünmenize gerek kalmaz.